საქართველოსა და ქართული კულტურის პორტრეტი არა მხოლოდ ინტერიერში

Portrait Of Georgia and Georgian Culture Beyond Portrait

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამის „შემოქმედებითი თბილისი" ფარგლებში განხორციელებული პროექტი.

The project was implemented within the "Creative Tbilisi" program of the municipal department of culture, education, sport, and youth affairs.

logo მერია-01 ორენოვანი.png